A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Podatki i opłaty
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
© 2022 Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9