A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Katalog usług - alfabetycznie
D I
Grupa: D (5)
Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Grupa: I (3)
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
© 2023 Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7